Про Фонд Наші проекти Річний звіт Фонду
Про Фонд

Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність Фонду поширюється на всю територію України та територію інших країн шляхом створення його відділень, філій та представництв.

Фонд створений з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах розвитку суспільства, забезпечення та захисту прав людини і громадянина, основоположних свобод та законних інтересів, підтримки демократичних процесів, законного представництва та правової допомоги, охорони соціально-економічних стандартів, соціального захисту та забезпечення, подолання бідності, розвитку науки, реалізації благодійних програм відповідно до сфер діяльності Фонду, розвитку територіальних громад.

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах благодійної діяльності:

  • права людини і громадянина та основоположні свободи;
  • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
  • стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
  • законне представництво та правова допомога;
  • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
  • розвиток територіальних громад;
  • розвиток міжнародної співпраці України;
  • освіта;
  • охорона здоров’я;
  • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука й наукові дослідження

Наші проекти

Благодійна організація «Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» реалізував наступні проекти:

1. Модернізація політичної сфери та державної служби в Україні через запровадження гендерної рівності.

Проект спрямований на сприяння запровадження директив ЄС щодо протидії дискримінації та підтримки гендерної рівності через приведення законодавства України у відповідність до норм ЄС. Проект націлений на сприяння забезпеченню гендерної рівності в політичних партіях і подолання горизонтальної і вертикальної сегрегації за ознакою статі в традиційно "чоловічих" державних установах службах безпеки, дипломатії , правоохоронних органах і т.д.

2. Участь жінок в українській політиці

Проект спрямований оцінити участь жінок у політичних процесах у двох площинах: у внутрішньопартійному та соціокультурному аспектах.

З точки зору внутрішньополітичного погляду дослідження покликане визначити кроки, які мають здійснити українські політичні партії для досягнення кращої представленості жінок у політиці, а також стратегії та методи, за допомогою яких вдасться залучити, підготувати та номінувати на виборні посади більшу кількість жінок.

Що стосується соціокультурного аспекту, то проект має дослідити культурну динаміку з точки зору гендерних критеріїв та визначити сприйняття у суспільстві. Проект також має оцінити доступ жінок до ресурсів у контексті відповіді на запитання, чому так мало політикинь відіграють ключові ролі у політичних партіях.

3. Поза протоколом: участь жінок у міжнародній політиці в Україні та Німеччині

Головною метою проекту є створити спільне розуміння серед українських та німецьких учасників і учасниць щодо ролі жінок у міжнародній політиці.

Проект спрямований на збільшення можливостей його учасників та учасниць, зокрема допомагатиме їм поширити у суспільстві розуміння важливості участі жінок у миротворчій політиці та безпекових процесах загалом. У довготривалому аспекті проект сприятиме залученню його учасників та учасниць до формування і прийняття зовнішньополітичних рішень з урахуванням гендерного фактору у своїх країнах та на міжнародній арені.

Результатом проекту мають стати дві публічні виставки (в Берліні та Києві) фотопортретів жінок, реалізованих у сфері міжнародної політики в Україні та Німеччині, та чий досвід є надихаючим для учасників та учасниць проекту. Даним проектом ми маємо намір розвинути фемінну складову зовнішньої політики в двох країнах.

4. Жіночі ініціативи за мир на Донбасі

Ініціатива транснаціонального діалогу з розвитку і поширення ввнеску громадянського суспільства в мирні процеси на сході України.

5. Inside Ukraine.

Щомісячний аналіз напрямків внутрішньої і зовнішньої політики України, європейських, регіональних і глобальних подій, а також їх вплив на Україну.

Річний звіт Фонду

Завантажити Річний звіт Фонду українською мовою

Завантажити Річний звіт Фонду англійською мовою